FORVALTNINGSDATABASEN

Agnes Sofie Inderhaug

Denne siden viser opplysninger om Agnes Sofie Inderhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Agnes Sofie Inderhaug
NSD id-nummer: 132363
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Det kriminalitetsforebyggende råd 40220 ass. direktør 01.01.2002 30.06.2005
2004 Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel 40220 ass. direktør 01.01.2002 30.06.2005
2005 Det kriminalitetsforebyggende råd 40220 ass. direktør 01.01.2002 30.06.2005
2005 Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel 40220 ass. direktør 01.01.2002 30.06.2005
2006 Fengselsvesenets aspirantnemnd 40220 ass. direktør 01.01.2006 01.07.2013
2007 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Utredning / ekspertutvalg 40220 ass. direktør 01.01.2007 01.10.2008
2007 Fengselsvesenets aspirantnemnd 40220 ass. direktør 01.01.2006 01.07.2013
2008 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Utredning / ekspertutvalg 40220 ass. direktør 01.01.2007 01.10.2008
2008 Fengselsvesenets aspirantnemnd 40220 ass. direktør 01.01.2006 01.07.2013
2009 Fengselsvesenets aspirantnemnd 40220 ass. direktør 01.01.2006 01.07.2013
2010 Fengselsvesenets aspirantnemnd 40220 ass. direktør 01.01.2006 01.07.2013
2011 Fengselsvesenets aspirantnemnd 40220 ass. direktør 01.01.2006 01.07.2013
2012 Fengselsvesenets aspirantnemnd 40220 ass. direktør 01.01.2006 01.07.2013
2013 Romaniutvalget Utredning / ekspertutvalg 40220 ass. direktør 20.08.2013 01.06.2015
2013 Fengselsvesenets aspirantnemnd 40220 ass. direktør 01.01.2006 01.07.2013
2014 Romaniutvalget Utredning / ekspertutvalg 40220 ass. direktør 20.08.2013 01.06.2015
2015 Romaniutvalget Utredning / ekspertutvalg 40220 ass. direktør 20.08.2013 01.06.2015