Forvaltningsdatabasen

Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel
Utvalgsnummer: 295
Opprettelsesår: 2002
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2005
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Sigurd Schultz 1 0 bestyrer 01.01.2002 30.06.2005
2004 Tore Rokkan 1 0 01.01.2002 30.06.2005
2004 Agnes Sofie Inderhaug 2 40220 ass. direktør 01.01.2002 30.06.2005
2005 Tore Rokkan 1 0 01.01.2002 30.06.2005
2005 Sigurd Schultz 1 0 bestyrer 01.01.2002 30.06.2005
2005 Agnes Sofie Inderhaug 2 40220 ass. direktør 01.01.2002 30.06.2005