FORVALTNINGSDATABASEN

Hans Olav Karde

Denne siden viser opplysninger om Hans Olav Karde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Olav Karde
NSD id-nummer: 132933
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2014 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 forretningsfører 01.01.2014 24.11.2016
2015 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 forretningsfører 01.01.2014 24.11.2016
2016 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 forretningsfører 01.01.2014 24.11.2016