FORVALTNINGSDATABASEN

Guri Larsen

Denne siden viser opplysninger om Guri Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Guri Larsen
NSD id-nummer: 133697
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2005 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2006 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2007 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2008 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2009 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2010 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2011 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2012 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2013 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2014 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2015 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2016 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2017 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2018 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2019 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2020 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023
2021 Rådet for dyreetikk 4590 Pensjonist, prof. emeritus 01.01.2005 30.06.2023