FORVALTNINGSDATABASEN

Anne-Lise Løfsgaard

Denne siden viser opplysninger om Anne-Lise Løfsgaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Lise Løfsgaard
NSD id-nummer: 134289
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2006 Banklovkommisjonen Kongen 0 adm. direktør 01.01.2006 01.05.2012
2007 Banklovkommisjonen Kongen 0 adm. direktør 01.01.2006 01.05.2012
2008 Banklovkommisjonen Kongen 0 adm. direktør 01.01.2006 01.05.2012
2009 Banklovkommisjonen Kongen 0 adm. direktør 01.01.2006 01.05.2012
2010 Banklovkommisjonen Kongen 0 adm. direktør 01.01.2006 01.05.2012
2011 Banklovkommisjonen Kongen 0 adm. direktør 01.01.2006 01.05.2012
2012 Banklovkommisjonen Kongen 0 adm. direktør 01.01.2006 01.05.2012
2013 Markedsrådet Klage Av Stortinget 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2014 Markedsrådet Klage Av Stortinget 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2015 Markedsrådet Klage Av Stortinget 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2016 Markedsrådet Klage Av Stortinget 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2017 Markedsrådet Klage Av Stortinget 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017