Forvaltningsdatabasen

Markedsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Markedsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Markedsrådet
Utvalgsnummer: 504
Opprettelsesår: 1973
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Barne- og familiedepartementet
2005 Barne- og familiedepartementet
2006 Barne- og likestillingsdepartementet
2007 Barne- og likestillingsdepartementet
2008 Barne- og likestillingsdepartementet
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2017 Barne- og likestillingsdepartementet
2018 Barne- og likestillingsdepartementet
2019 Barne- og likestillingsdepartementet
2020 Barne- og familiedepartementet
2021 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Randi Punsvik 2 0 jurist Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2004 Sol M. Olving 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2004 Ragnhild Tombre Bjørnebekk 2 0 forsker Stortinget 01.01.1993 31.12.2008
2004 Arve Heltne 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2004 Eva Opshaug Teigen 2 0 amanuensis Stortinget 01.01.1989 31.12.2004
2004 Cathrine Lødrup 2 0 advokat Stortinget 01.01.1997 31.12.2004
2004 Bjørn F. Hauge 1 0 direktør Stortinget 01.01.2001 31.12.2005
2004 Elisabeth Roscher 2 0 avdelingsdirektør Stortinget 01.01.2001 31.12.2004
2004 Thomas Myrbostad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2004 Øyvind Breen 1 0 selvstendig næringsdrivende Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2004 Ole Bjørn Støle 1 0 advokat Stortinget 01.01.1993 31.12.2004
2004 Anne Grethe Beck Andersen 2 0 tannlege Stortinget 01.01.1989 31.12.2005
2004 Øyvind Rongevær 1 0 saksbehandler Stortinget 01.01.2001 31.12.2004
2004 Nina Schlytter 2 0 advokat Stortinget 01.01.2001 31.12.2004
2004 Inge Unneberg 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2004 Steinar Undrum 1 0 ekspedisjonssjef Stortinget 01.01.2001 31.12.2004
2004 Henriette Aasen 2 52320 professor Stortinget 01.01.1993 31.12.2004
2005 Ole Andreas Rognstad 1 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2008
2005 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2005 Anne Grethe Beck Andersen 2 0 tannlege Stortinget 01.01.1989 31.12.2005
2005 Thomas Myrbostad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2005 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2005 Torild M. Brende 2 0 juridisk direktør Stortinget 01.01.2005 31.12.2007
2005 Ragnhild Tombre Bjørnebekk 2 0 forsker Stortinget 01.01.1993 31.12.2008
2005 Bjørn F. Hauge 1 0 direktør Stortinget 01.01.2001 31.12.2005
2005 Henriette Kristoff 2 0 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2007
2005 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2005 Geir Magnus Nyborg 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 31.12.2008
2005 Arve Heltne 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2005 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2005 Øyvind Breen 1 0 selvstendig næringsdrivende Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2005 Sol M. Olving 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2005 Inge Unneberg 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2005 Randi Punsvik 2 0 jurist Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2005 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2005 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2006 Sol M. Olving 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2006 Torild M. Brende 2 0 juridisk direktør Stortinget 01.01.2005 31.12.2007
2006 Ragnhild Tombre Bjørnebekk 2 0 forsker Stortinget 01.01.1993 31.12.2008
2006 Arve Heltne 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2006 Henriette Kristoff 2 0 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2007
2006 Øyvind Breen 1 0 selvstendig næringsdrivende Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2006 Ole Andreas Rognstad 1 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2008
2006 Inge Unneberg 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2006 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2006 Geir Magnus Nyborg 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 31.12.2008
2006 Randi Punsvik 2 0 jurist Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2006 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2006 Thomas Myrbostad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2006 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2006 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2006 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2006 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2007 Randi Punsvik 2 0 jurist Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2007 Thea Cathrine Broch 2 0 advokat Stortinget 01.01.2007 08.07.2014
2007 Torild M. Brende 2 0 juridisk direktør Stortinget 01.01.2005 31.12.2007
2007 Sol M. Olving 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2007 Thomas Myrbostad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2007 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2007 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2007 Geir Magnus Nyborg 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 31.12.2008
2007 Arve Heltne 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2007 Henriette Kristoff 2 0 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2007
2007 Ragnhild Tombre Bjørnebekk 2 0 forsker Stortinget 01.01.1993 31.12.2008
2007 Ole Andreas Rognstad 1 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2008
2007 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2007 Henrik Renner Fredriksen 1 0 advokat Stortinget 01.01.2007 31.12.2008
2007 Inge Unneberg 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2007 Øyvind Breen 1 0 selvstendig næringsdrivende Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2007 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2007 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2007 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2008 Geir Magnus Nyborg 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 31.12.2008
2008 Henrik Renner Fredriksen 1 0 advokat Stortinget 01.01.2007 31.12.2008
2008 Ragnhild Tombre Bjørnebekk 2 0 forsker Stortinget 01.01.1993 31.12.2008
2008 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2008 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2008 Ole Andreas Rognstad 1 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2008
2008 Øyvind Breen 1 0 selvstendig næringsdrivende Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2008 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2008 Thea Cathrine Broch 2 0 advokat Stortinget 01.01.2007 08.07.2014
2008 Randi Punsvik 2 0 jurist Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2008 Sol M. Olving 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2008 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2008 Thomas Myrbostad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2008 Arve Heltne 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2008 Inge Unneberg 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2001 31.12.2008
2008 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2008 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2009 Harold Sletten 1 0 markedsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2009 Gunnar Buvik 1 0 daglig leder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2009 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2009 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2009 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2009 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2009 Thea Cathrine Broch 2 0 advokat Stortinget 01.01.2007 08.07.2014
2009 Steve Jørgensen 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2009 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2009 Hege Thorkildsen 2 0 underdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2009 Trond Blindheim 1 0 rektor Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2009 Karianne Berg 2 0 prosjektleder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2009 Marit Halvorsen 2 7510 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2009 Rune Erstad 1 14050 advokat Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2009 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2009 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2009 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2009 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2010 Harold Sletten 1 0 markedsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2010 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2010 Gunnar Buvik 1 0 daglig leder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2010 Karianne Berg 2 0 prosjektleder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2010 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2010 Trond Blindheim 1 0 rektor Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2010 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2010 Steve Jørgensen 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2010 Thea Cathrine Broch 2 0 advokat Stortinget 01.01.2007 08.07.2014
2010 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2010 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2010 Hege Thorkildsen 2 0 underdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2010 Marit Halvorsen 2 7510 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2010 Rune Erstad 1 14050 advokat Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2010 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2010 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2010 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2010 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2011 Thea Cathrine Broch 2 0 advokat Stortinget 01.01.2007 08.07.2014
2011 Hege Thorkildsen 2 0 underdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2011 Karianne Berg 2 0 prosjektleder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2011 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2011 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2011 Gunnar Buvik 1 0 daglig leder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2011 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2011 Trond Blindheim 1 0 rektor Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2011 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2011 Steve Jørgensen 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2011 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2011 Harold Sletten 1 0 markedsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2011 Marit Halvorsen 2 7510 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2011 Rune Erstad 1 14050 advokat Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2011 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2011 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2011 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2011 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2012 Harold Sletten 1 0 markedsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2012 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2012 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2012 Gunnar Buvik 1 0 daglig leder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2012 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2012 Steve Jørgensen 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2012 Trond Blindheim 1 0 rektor Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2012 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2012 Karianne Berg 2 0 prosjektleder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2012 Thea Cathrine Broch 2 0 advokat Stortinget 01.01.2007 08.07.2014
2012 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2012 Hege Thorkildsen 2 0 underdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2012 Marit Halvorsen 2 7510 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2012 Rune Erstad 1 14050 advokat Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2012 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2012 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2012 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2012 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2013 Harold Sletten 1 0 markedsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2013 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2013 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Thea Cathrine Broch 2 0 advokat Stortinget 01.01.2007 08.07.2014
2013 Arve Pettersen 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Gunnar Buvik 1 0 daglig leder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2013 Tore Andreas Hauglie 1 0 avdelingsdirektør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Karl Johan Hallaråker 1 0 generalsekretær Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2013 Ronny Bratten 1 0 Seniorrådgiver Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Trude Aspelund Strand 2 0 advokatfullmektig Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Wenche Jacobsen 1 0 direktør Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2013 Steve Jørgensen 1 0 marketingsdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2013 Jan Morten Drange 1 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Karianne Berg 2 0 prosjektleder Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2013 Trond Blindheim 1 0 rektor Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2013 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2013 Håvard Hansen 1 0 professor Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Anna Elisabeth Nordbø 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Hege Thorkildsen 2 0 underdirektør Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2013 Vegard Syvertsen 1 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Herdis Helle 2 0 Forsker Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Mette Thorne Lothe 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2013 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2013 Eirik Hokstad 1 0 styreleder Stortinget 01.01.2013 30.04.2017
2013 Marit Halvorsen 2 7510 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2013 Rune Erstad 1 14050 advokat Stortinget 01.01.2009 30.04.2013
2013 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2013 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2013 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2013 Ragna Aarli 2 51410 professor dr. juris Stortinget 01.01.2005 30.04.2013
2014 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2014 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2014 Jan Morten Drange 1 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Anna Elisabeth Nordbø 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Trude Aspelund Strand 2 0 advokatfullmektig Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Mette Thorne Lothe 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Arve Pettersen 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Eirik Hokstad 1 0 styreleder Stortinget 01.01.2013 30.04.2017
2014 Ronny Bratten 1 0 Seniorrådgiver Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Thea Cathrine Broch 2 0 advokat Stortinget 01.01.2007 08.07.2014
2014 Tore Andreas Hauglie 1 0 avdelingsdirektør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Herdis Helle 2 0 Forsker Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Vegard Syvertsen 1 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Hege Stensland Sveen 2 0 advokat Stortinget 01.01.2014 31.12.2017
2014 Håvard Hansen 1 0 professor Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2014 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2014 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2014 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2015 Anna Elisabeth Nordbø 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Tore Andreas Hauglie 1 0 avdelingsdirektør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Hege Stensland Sveen 2 0 advokat Stortinget 01.01.2014 31.12.2017
2015 Håvard Hansen 1 0 professor Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Jan Morten Drange 1 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2015 Mette Thorne Lothe 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Herdis Helle 2 0 Forsker Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2015 Eirik Hokstad 1 0 styreleder Stortinget 01.01.2013 30.04.2017
2015 Trude Aspelund Strand 2 0 advokatfullmektig Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Ronny Bratten 1 0 Seniorrådgiver Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Arve Pettersen 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Vegard Syvertsen 1 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2015 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2015 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2015 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2016 Jan Morten Drange 1 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Eirik Hokstad 1 0 styreleder Stortinget 01.01.2013 30.04.2017
2016 Hege Stensland Sveen 2 0 advokat Stortinget 01.01.2014 31.12.2017
2016 Vegard Syvertsen 1 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Håvard Hansen 1 0 professor Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Tore Andreas Hauglie 1 0 avdelingsdirektør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Mette Thorne Lothe 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Herdis Helle 2 0 Forsker Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Trude Aspelund Strand 2 0 advokatfullmektig Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Arve Pettersen 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Ronny Bratten 1 0 Seniorrådgiver Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2016 Anna Elisabeth Nordbø 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2016 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2016 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2016 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2016 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2017 Mette Thorne Lothe 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Arve Pettersen 1 0 førsteamanuensis Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Tove Bull 2 0 professor Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2017 Hege Stensland Sveen 2 0 advokat Stortinget 01.01.2014 31.12.2017
2017 Håvard Hansen 1 0 professor Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Herdis Helle 2 0 Forsker Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Ronny Bratten 1 0 Seniorrådgiver Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Olav Kolstad 1 0 advokat Stortinget 01.01.2009 31.12.2017
2017 Tore Andreas Hauglie 1 0 avdelingsdirektør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Trude Aspelund Strand 2 0 advokatfullmektig Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Vegard Syvertsen 1 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Anna Elisabeth Nordbø 2 0 advokat Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Jan Morten Drange 1 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Anne-Lise Løfsgaard 2 0 adm. direktør Stortinget 01.01.2013 31.12.2017
2017 Eirik Hokstad 1 0 styreleder Stortinget 01.01.2013 30.04.2017
2017 Selma Ilyas 2 11810 Nemdsleder Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2017 Jens-Henrik Lien 1 23180 Advokat Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2017 Finn Arnesen 1 31790 Professor Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2017 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2017 Signe Eriksen 2 40090 advokat Stortinget 01.01.2005 31.12.2017
2017 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2017 Henriette Nazarian 2 91000 Lagdommer Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2018 Selma Ilyas 2 11810 Nemdsleder Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2018 Jens-Henrik Lien 1 23180 Advokat Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2018 Finn Arnesen 1 31790 Professor Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2018 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2018 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2018 Henriette Nazarian 2 91000 Lagdommer Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2019 Selma Ilyas 2 11810 Nemdsleder Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2019 Jens-Henrik Lien 1 23180 Advokat Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2019 Finn Arnesen 1 31790 Professor Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2019 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2019 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2019 Henriette Nazarian 2 91000 Lagdommer Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2020 Selma Ilyas 2 11810 Nemdsleder Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2020 Jens-Henrik Lien 1 23180 Advokat Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2020 Finn Arnesen 1 31790 Professor Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2020 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2020 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2020 Henriette Nazarian 2 91000 Lagdommer Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2021 Selma Ilyas 2 11810 Nemdsleder Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2021 Jens-Henrik Lien 1 23180 Advokat Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2021 Finn Arnesen 1 31790 Professor Stortinget 01.01.2017 31.12.2021
2021 Liv Synnøve Taraldsrud 2 36160 sorenskriver Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2021 Tore Lunde 1 51240 Professor Stortinget 01.01.2009 31.12.2021
2021 Henriette Nazarian 2 91000 Lagdommer Stortinget 01.01.2017 31.12.2021