FORVALTNINGSDATABASEN

Toril Nag

Denne siden viser opplysninger om Toril Nag fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Toril Nag
NSD id-nummer: 135066
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2015 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 43270 konserndirektør 01.01.2015 24.11.2016
2016 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 43270 konserndirektør 01.01.2015 24.11.2016
2016 Digitaliseringsrådet Råd til forvaltningen Av departement 43270 Konserndirektør 01.01.2016 31.12.2019
2017 Digitaliseringsrådet Råd til forvaltningen Av departement 43270 Konserndirektør 01.01.2016 31.12.2019
2018 Digitaliseringsrådet Råd til forvaltningen Av departement 43270 Konserndirektør 01.01.2016 31.12.2019
2018 Teknologiutvalget Utredning / ekspertutvalg 43270 Konserndirektør 01.01.2018 31.12.2019
2019 Digitaliseringsrådet Råd til forvaltningen Av departement 43270 Konserndirektør 01.01.2016 31.12.2019
2019 Teknologiutvalget Utredning / ekspertutvalg 43270 Konserndirektør 01.01.2018 31.12.2019