FORVALTNINGSDATABASEN

Inger B. Nielsen

Denne siden viser opplysninger om Inger B. Nielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger B. Nielsen
NSD id-nummer: 135196
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2006 Styret for Høgskolen i Telemark 39420 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Styret for Høgskolen i Telemark 39420 student 01.01.2006 31.07.2007