FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Torgrim Ramberg

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Torgrim Ramberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Torgrim Ramberg
NSD id-nummer: 136044
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2016 Rådet for dyreetikk 3740 Professor 01.01.2016 30.06.2023
2017 Rådet for dyreetikk 3740 Professor 01.01.2016 30.06.2023
2018 Rådet for dyreetikk 3740 Professor 01.01.2016 30.06.2023
2019 Rådet for dyreetikk 3740 Professor 01.01.2016 30.06.2023
2020 Rådet for dyreetikk 3740 Professor 01.01.2016 30.06.2023
2021 Rådet for dyreetikk 3740 Professor 01.01.2016 30.06.2023