FORVALTNINGSDATABASEN

Tore Rokkan

Denne siden viser opplysninger om Tore Rokkan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Rokkan
NSD id-nummer: 136366
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel 0 01.01.2002 30.06.2005
2005 Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel 0 01.01.2002 30.06.2005