FORVALTNINGSDATABASEN

Per Magnus Sandsmark

Denne siden viser opplysninger om Per Magnus Sandsmark fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Magnus Sandsmark
NSD id-nummer: 136760
Fødselsår: 1989
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2010 Styret for Høgskolen i Telemark 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2011 Styret for Høgskolen i Telemark 0 student 01.01.2010 31.07.2011