FORVALTNINGSDATABASEN

Anne-Kari Straa Østerberg

Denne siden viser opplysninger om Anne-Kari Straa Østerberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Kari Straa Østerberg
NSD id-nummer: 13696
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Student 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Student 1970 1970
1986 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Vernepleier 1970