FORVALTNINGSDATABASEN

Kai Arne Semb Sætre

Denne siden viser opplysninger om Kai Arne Semb Sætre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kai Arne Semb Sætre
NSD id-nummer: 138166
Fødselsår: 1991
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2014 Styret for Høgskolen i Telemark 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Styret for Høgskolen i Telemark 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2016 Styret for høgskolen i Sørøst-Norge 0 student 01.01.2016 31.10.2016