FORVALTNINGSDATABASEN

Morten Tønnesen

Denne siden viser opplysninger om Morten Tønnesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Morten Tønnesen
NSD id-nummer: 138725
Fødselsår: 1976
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2017 Rådet for dyreetikk 40340 Førsteamanuensis 01.01.2017 30.06.2023
2018 Rådet for dyreetikk 40340 Førsteamanuensis 01.01.2017 30.06.2023
2019 Rådet for dyreetikk 40340 Førsteamanuensis 01.01.2017 30.06.2023
2020 Rådet for dyreetikk 40340 Førsteamanuensis 01.01.2017 30.06.2023
2021 Rådet for dyreetikk 40340 Førsteamanuensis 01.01.2017 30.06.2023