FORVALTNINGSDATABASEN

Lene Elisabeth Walle

Denne siden viser opplysninger om Lene Elisabeth Walle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lene Elisabeth Walle
NSD id-nummer: 139152
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2011 Styret for Høgskolen i Telemark 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2012 Styret for Høgskolen i Telemark 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2013 Styret for Høgskolen i Telemark 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2014 Styret for Høgskolen i Telemark 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2015 Styret for Høgskolen i Telemark 0 museumsdirektør 01.01.2011 31.12.2015