FORVALTNINGSDATABASEN

Synnøve Tronsvang

Denne siden viser opplysninger om Synnøve Tronsvang fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Synnøve Tronsvang
NSD id-nummer: 14009
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 438 Ekspeditør 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 438 Ekspeditør 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspeditør 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspeditør 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspeditør 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspeditør 1970
1991 Programrådet for frivillighetssentralene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1992 Programrådet for frivillighetssentralene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1993 Programrådet for frivillighetssentralene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1994 Programrådet for frivillighetssentralene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1995 Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1996 Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsleder 1970
1997 Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsleder 1970 1970