FORVALTNINGSDATABASEN

Ellen Harris Utne

Denne siden viser opplysninger om Ellen Harris Utne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Harris Utne
NSD id-nummer: 14013
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1231 Hotelleier 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1231 Hotelleier 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1231 Hotelleier 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1231 Hotelleier 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1231 Hotelleier 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1231 Hotelleier 1970