FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell-Ove Johansen

Denne siden viser opplysninger om Kjell-Ove Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell-Ove Johansen
NSD id-nummer: 14014
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Prosjektleder 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Prosjektleder 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Prosjektleder 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Prosjektleder 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1804 Prosjektleder 1970
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Daglig Leder 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1804 Daglig Leder 1970
1990 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Daglig Leder 1970
1991 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Daglig Leder 1970
1992 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Daglig Leder 1970