FORVALTNINGSDATABASEN

Ide Birkeland

Denne siden viser opplysninger om Ide Birkeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ide Birkeland
NSD id-nummer: 140777
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sosionom 01.01.1996 31.12.2007
2005 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sosionom 01.01.1996 31.12.2007
2006 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sosionom 01.01.1996 31.12.2007
2007 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 sosionom 01.01.1996 31.12.2007