FORVALTNINGSDATABASEN

Roar Norbotten

Denne siden viser opplysninger om Roar Norbotten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roar Norbotten
NSD id-nummer: 141779
Fødselsår: 1971
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2007 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 konsulent 01.01.2007 31.12.2010
2008 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 konsulent 01.01.2007 31.12.2010
2009 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 konsulent 01.01.2007 31.12.2010
2010 Kontrollkommisjon for Vestfold Kontroll 0 konsulent 01.01.2007 31.12.2010