FORVALTNINGSDATABASEN

Per Wilhelmsen

Denne siden viser opplysninger om Per Wilhelmsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Per Wilhelmsen
NSD id-nummer: 14189
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptein 1970
1985 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptein 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommandørkaptein 1970