FORVALTNINGSDATABASEN

Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn
Utvalgsnummer: 8020000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 05.12.1961 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Jfr. kgl. res. av 12. mai 1961 og kgl. res. av 27. april 1962 og instruks fastsatt av departementet senest 15. mars 1983. Utvalgets virksomhet skal være av rådgivende art og bidra til å koordinere de respektive departementers og organisasjoners interes
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 11 0 3 24000 Annen instans
1981 Departementet for handel og skipsfart 11 11 4 21562 Annen instans
1982 Departementet for handel og skipsfart 11 11 3 19698 Annen instans
1983 Departementet for handel og skipsfart 12 12 2 20306 Annen instans
1984 Departementet for handel og skipsfart 12 12 3 31827 Annen instans
1985 Departementet for handel og skipsfart 12 12 2 13459 Annen instans
1986 Departementet for handel og skipsfart 13 13 2 29122 Annen instans
1987 Departementet for handel og skipsfart 13 13 1 19259
1988 Utenriksdepartementet 13 13 3 54797
1989 Utenriksdepartementet 13 13 1 15204
1990 Utenriksdepartementet 13 13 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Randi Landbø 2 0 Trygdesjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Olaf Aa Mathisen 1 213 Kommandørkaptein Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Håkon Wexelsen Freihow 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Reisesekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tom H. Beck 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Holt 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Westby 2 301 Maritim Personalsekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Randi Brustad 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Randi Landbø 2 0 Trygdesjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 213 Sekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Olaf Aa Mathisen 1 213 Kommandørkaptein Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Håkon Wexelsen Freihow 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Reisesekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Holt 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ragnhild Westby 2 301 Maritim Personalsekretær Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Randi Brustad 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 213 Radiosekretær Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Olaf Aa Mathisen 1 213 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Johan Myrmel 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Per Holt 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Jan Hamre 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Arne Rogstad Wessel 1 220 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ivar A. Wendelborg 1 220 Kontreadmiral Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Roald Mikkelsen 1 220 Sjøkaptein Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ingrid Tvedt 2 220 Underdirektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Skipsfører Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ragnar Grønsand 1 301 Kaptein Av departement 1970
1983 Leder Gro Nicolaysen 2 301 Maritim Personals Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Varamedlem og nestleder Jan Smedstad 1 301 Skifterettsjustit Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Solveig Inger Vigtel 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Sven Knudsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ragnhild Westby 2 301 Mannskapssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Solveig Larsen 2 903 Arbeidsformidler Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Else Bremnes Andersen 2 1103 Trygdesjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Martha Helene Hisdal 2 1149 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Skipsfører Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Grønsand 1 301 Kaptein Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Wilhelmsen 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sven Knudsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Leder Gro Nicolaysen 2 301 Maritim Personals Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Solveig Larsen 2 903 Arbeidsformidler Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Else Bremnes Andersen 2 1103 Trygdesjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Martha Helene Hisdal 2 1149 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sven Knudsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Leder Gro Nicolaysen 2 301 Maritim Personals Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Wilhelmsen 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Grønsand 1 301 Kaptein Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Solveig Larsen 2 903 Arbeidsformidler Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Else Bremnes Andersen 2 1103 Trygdesjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Martha Helene Hisdal 2 1149 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 214 Radiosekretær Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Holt 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Johan Myrmel 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Per Kure 1 219 Seksjonsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Reidar Stolpestad 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Roald Mikkelsen 1 220 Skipsreder Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Ingrid Tvedt 2 220 Ligningssjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Arne Rogstad Wessel 1 220 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Direktør Av departement 1970 1970
1986 Leder Gro Nicolaysen 2 301 Maritim Personals Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Per Wilhelmsen 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnhild Westby 2 301 Mannskapssjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Sven Knudsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970 1970
1986 Varamedlem og nestleder Jan Smedstad 1 301 Skifterettsjustit Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Grønsand 1 301 Kaptein Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Solveig Inger Vigtel 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 708 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Unni Pettersen 2 708 Husmor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Thorbjørn M. Nerhus 1 717 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Solveig Larsen 2 903 Arbeidsformidler Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Else Bremnes Andersen 2 1103 Trygdesjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Martha Helene Hisdal 2 1149 Sekretær Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Kure 1 219 Seksjonsleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Johan Hollen 1 703 Kommandørkaptei Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Unni Pettersen 2 708 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 708 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thorbjørn M. Nerhus 1 717 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Reidar Holt 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Unni Pettersen 2 219 Husmor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Per Kure 1 219 Seksjonsleder Av departement 1970
1988 Leder Gro Hillestad Thune 2 301 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Harald Thomassen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 707 Forhandlingsled Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Johan Hollen 1 717 Kommandørkaptei Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Thorbjørn M. Nerhus 1 717 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Reidar Holt 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Unni Pettersen 2 219 Husmor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Per Kure 1 219 Seksjonsleder Av departement 1970
1989 Leder Gro Hillestad Thune 2 301 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Harald Thomassen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 707 Forhandlingsled Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Johan Hollen 1 717 Kommandørkaptei Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Thorbjørn M. Nerhus 1 717 Førstesekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Reidar Holt 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Reginald Norby 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Unni Pettersen 2 219 Husmor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per Kure 1 219 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1990 Leder Gro Hillestad Thune 2 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harald Thomassen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 708 Sjøkaptein Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Johan Hollen 1 717 Kommandørkaptei Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Thorbjørn M. Nerhus 1 717 Førstesekretær Av departement 1970