FORVALTNINGSDATABASEN

Sverre Bjelland

Denne siden viser opplysninger om Sverre Bjelland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Bjelland
NSD id-nummer: 141982
Fødselsår: 1975
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Ekofisk-Teesside kommisjonen 0 kst. underdirektør 01.01.2004 07.12.2006
2004 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet 0 kst. underdirektør 01.01.2004 30.11.2006
2004 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet 0 kst. underdirektør 01.01.2004 30.11.2006
2005 Ekofisk-Teesside kommisjonen 0 kst. underdirektør 01.01.2004 07.12.2006
2005 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet 0 kst. underdirektør 01.01.2004 30.11.2006
2005 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet 0 kst. underdirektør 01.01.2004 30.11.2006
2006 Ekofisk-Teesside kommisjonen 0 kst. underdirektør 01.01.2004 07.12.2006
2006 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet 0 kst. underdirektør 01.01.2004 30.11.2006
2006 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet 0 kst. underdirektør 01.01.2004 30.11.2006