Forvaltningsdatabasen

Ekofisk-Teesside kommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekofisk-Teesside kommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekofisk-Teesside kommisjonen
Utvalgsnummer: 1327
Opprettelsesår: 1974
Opphørsår: 2007
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Olje- og energidepartementet
2005 Olje- og energidepartementet
2006 Olje- og energidepartementet
2007 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Gaute Erichsen 1 0 førstekonsulent 01.01.2004 07.12.2006
2004 Sverre Bjelland 1 0 kst. underdirektør 01.01.2004 07.12.2006
2004 Gaute L. Isaksen 1 0 rådgiver 01.01.2002 08.12.2004
2004 Kjell Nilsson 1 0 seksjonssjef 01.01.1982 07.12.2006
2004 Maryann Løcka 2 0 underdirektør 01.01.2000 07.12.2006
2004 Helge Westborg 1 14060 underdirektør 01.01.2000 08.12.2004
2005 Maryann Løcka 2 0 underdirektør 01.01.2000 07.12.2006
2005 Gaute Erichsen 1 0 førstekonsulent 01.01.2004 07.12.2006
2005 Sverre Bjelland 1 0 kst. underdirektør 01.01.2004 07.12.2006
2005 Kjell Nilsson 1 0 seksjonssjef 01.01.1982 07.12.2006
2006 Gaute Erichsen 1 0 førstekonsulent 01.01.2004 07.12.2006
2006 Sverre Bjelland 1 0 kst. underdirektør 01.01.2004 07.12.2006
2006 Maryann Løcka 2 0 underdirektør 01.01.2000 07.12.2006
2006 Kjell Nilsson 1 0 seksjonssjef 01.01.1982 07.12.2006
2006 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2006 09.11.2007
2007 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2006 09.11.2007