FORVALTNINGSDATABASEN

Thor Loge

Denne siden viser opplysninger om Thor Loge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Loge
NSD id-nummer: 14211
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970
1985 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1970
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1970 1970
1986 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1970
1987 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1970
1988 Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Direktør 1970