Forvaltningsdatabasen

Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus
Utvalgsnummer: 9099000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Industridepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 15.05.1985 av Industridepartementet i henhold til stortingsvedtak, St.meld. 101 83/84, Vedtekter kgl. res. 10.8.84.
Mandat:
- Faglig ansvar for INKO - Oslo og Akershus - Styring og utvikling av INKO's virksomhet i disse fylkene - Prioritering av arbeidsoppgavene - Arbeide for koordinering av service og veiledningstilbudet i regionen.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Industridepartementet 5 5 4 14699 Annen instans
1986 Industridepartementet 5 5 4 17704 Annen instans
1987 Industridepartementet 5 5 3 9494
1988 Næringsdepartementet 5 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig medlem Tore Kobbergård 1 211 Næringssjef Av departement 1970
1985 Leder Thor Loge 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Aud Sofie Trulsen 2 231 Forretningsfører Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Tangen 1 231 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Øivind Hvattum 1 233 Distriktssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne Lise Dørum 2 235 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jens B. Raanaas 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Wenche Nærup 2 301 Daglig Leder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bente Egjar Engesland 2 301 Journalist Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tore Kobbergård 1 211 Næringssjef Av departement 1970
1986 Leder Thor Loge 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Tangen 1 231 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Aud Sofie Trulsen 2 231 Forretningsfører Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øivind Hvattum 1 233 Distriktssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Lise Dørum 2 235 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jens B. Raanaas 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bente Egjar Engesland 2 301 Journalist Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Wenche Nærup 2 301 Daglig Leder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tore Kobbergård 1 211 Næringssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Fangel 2 219 Informasjonssje Av departement 1970
1987 Leder Thor Loge 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Tangen 1 231 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Aud Sofie Trulsen 2 231 Forretningsføre Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Øivind Hvattum 1 233 Distriktssekret Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Lise Dørum 2 235 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bente Egjar Engesland 2 301 Journalist Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Wenche Nærup 2 301 Daglig Leder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jens B. Raanaas 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Leder Thor Loge 1 219 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Fangel 2 219 Informasjonssje Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Aud Sofie Trulsen 2 231 Forretningsføre Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik Tangen 1 231 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Øivind Hvattum 1 233 Distriktssekret Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anne Lise Dørum 2 235 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Jens B. Raanaas 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bente Egjar Engesland 2 301 Journalist Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Wenche Nærup 2 301 Daglig Leder Av departement 1970