FORVALTNINGSDATABASEN

Reidar Andestad

Denne siden viser opplysninger om Reidar Andestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Andestad
NSD id-nummer: 14559
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 U-Landskonsulent 1970
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 U-Landskonsulent 1970
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 U-Landskonsulent 1970
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 U-Landskonsulent 1970
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 U-Landskonsulen 1970 1970
1987 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 U-Landskonsulen 1970
1988 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 U-Landskonsulen 1970
1989 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 U-Landskonsulen 1970