FORVALTNINGSDATABASEN

Gunnar Martin Sørbø

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Martin Sørbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Martin Sørbø
NSD id-nummer: 14573
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Forsker 1970
1985 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Forsker 1970
1986 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Forsker 1970
1987 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Forsker 1970
1988 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Forsker 1970
1994 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Direktør 1970
1995 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Direktør 1970