Forvaltningsdatabasen

Nord-Sør/Bistandskommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nord-Sør/Bistandskommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nord-Sør/Bistandskommisjonen
Utvalgsnummer: 1047000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 26.02.93.
Mandat:
Kommisjonen skal vurdere ulike strategier og virkemidler for en effektiv oppnåelse av de mål som Regjeringen og Stortinget har satt opp for en helhetlig, fremtidig norsk nord-sør/bistandspolitikk, inkludert nødhjelp og flyktningehjelp. Kommisjonen skal i
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Utenriksdepartementet 11 0 0 0
1995 Utenriksdepartementet 11 0 2 737000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Vanlig medlem Gunnar Øygard 1 214 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Elin Enge 2 219 Rådgiver I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Sigrun M Møgedal 2 220 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Eldrid Nordbø 2 301 Departementsrid I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Kaare Sandegren 1 301 Náringsbyrid I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Valter Angell 1 301 Forsker I statsråd 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Arve Ofstad 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Borghild Holen 2 301 Adm Banksjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef I statsråd 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Gro Skaaren-Fystro 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 1001 Domprost I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Gunnar Martin Sørbø 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1994 Leder Håvard Alstadheim 1 1714 Landbruksdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Gunnar Øygard 1 214 Rådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Elin Enge 2 219 Rådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Sigrun M Møgedal 2 220 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Eldrid Nordbø 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Kaare Sandegren 1 301 Næringsbyråd I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Borghild Holen 2 301 Ass. Banksjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Valter Angell 1 301 Forsker I statsråd 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Arve Ofstad 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Gro Skaaren-Fystro 2 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 1001 Domprost I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Gunnar Martin Sørbø 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1995 Leder Håvard Alstadheim 1 1714 Landbruksdirekt I statsråd 1970