FORVALTNINGSDATABASEN

Anders Tunold

Denne siden viser opplysninger om Anders Tunold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Tunold
NSD id-nummer: 14590
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Personalkonsulent 1970
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Personalkonsulent 1970
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Personalkonsulent 1970