FORVALTNINGSDATABASEN

Dag Christensen

Denne siden viser opplysninger om Dag Christensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Christensen
NSD id-nummer: 14651
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1984 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1986 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1987 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1988 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970