FORVALTNINGSDATABASEN

Karen Solberg

Denne siden viser opplysninger om Karen Solberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Solberg
NSD id-nummer: 14939
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 713 Sjefsvernepleier 1970
1986 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 713 Sjefsvernepleier 1970
1987 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 713 Sjefsvernepleie 1970
1988 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 713 Sjefsvernepleie 1970
1989 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Nestleder Av departement 713 Sjefsvernepleie 1970 1970