FORVALTNINGSDATABASEN

Atle John Midtgård

Denne siden viser opplysninger om Atle John Midtgård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Atle John Midtgård
NSD id-nummer: 14940
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1970
1986 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1970
1987 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1970
1988 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1970
1989 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1970 1970