FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Petter Jansen

Denne siden viser opplysninger om Jan Petter Jansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Petter Jansen
NSD id-nummer: 15274
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 817 Sosialkurator 1970
1986 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 817 Sosialkurator 1970 1970
1989 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 921 Sosialkurator 1970
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 921 Sosialkurator 1970 1970
1990 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 921 Sosialkurator 1970
1991 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 921 Sosialkurator 1970
1992 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 921 Sosialkurator 1970
1993 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 921 Sosialkurator 1970
1994 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 921 Sosialkurator 1970
1995 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 921 Sosialkurator 1970