FORVALTNINGSDATABASEN

Rune Tystad

Denne siden viser opplysninger om Rune Tystad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rune Tystad
NSD id-nummer: 15385
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Bedriftsrevisor 1970
1986 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1986 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1987 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1987 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1970
1988 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Bedriftsrevisor 1970 1970
1988 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Bedriftsrevisor 1970
1989 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Bedriftsrevisor 1970
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Bedriftsrevisor 1970