FORVALTNINGSDATABASEN

Thorbjørn M. Nerhus

Denne siden viser opplysninger om Thorbjørn M. Nerhus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Thorbjørn M. Nerhus
NSD id-nummer: 15518
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 717 Sekretær 1970
1986 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 717 Sekretær 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 717 Sekretær 1970
1987 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 717 Sekretær 1970
1987 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 717 Sekretær 1970
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 717 Førstesekretær 1970 1970
1988 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 717 Førstesekretær 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 717 Førstesekretær 1970
1990 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 717 Førstesekretær 1970
1991 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 717 Førstesekretær 1970 1970