FORVALTNINGSDATABASEN

Hans Goksøyr

Denne siden viser opplysninger om Hans Goksøyr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Goksøyr
NSD id-nummer: 15852
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Korttidsanalyseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem 220 Generalsekretær 1970
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 220 Generalsekretær 1970
1986 Korttidsanalyseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem 220 Generalsekretær 1970
1986 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 220 Generalsekretær 1970
1987 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 220 Generalsekretær 1970
1987 Korttidsanalyseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem 220 Generalsekretær 1970
1988 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 220 Generalsekretær 1970
1988 Korttidsanalyseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem 220 Generalsekretær 1970
1989 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 220 Generalsekretær 1970
1990 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 220 Generalsekretær 1970