FORVALTNINGSDATABASEN

Arild Sundberg

Denne siden viser opplysninger om Arild Sundberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Sundberg
NSD id-nummer: 15858
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør (Fu 1970
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør (Fu 1970
1986 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1987 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør ( 1970
1987 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1988 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1988 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1989 Arbeidsgruppen for utredning av fremtidig organisering, styringsformer og administrative rutiner i tolletaten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1990 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1970 1970
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1970