FORVALTNINGSDATABASEN

Isak A. Aleksandersen

Denne siden viser opplysninger om Isak A. Aleksandersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Isak A. Aleksandersen
NSD id-nummer: 16255
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2003 Konsulent 1970
1987 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2003 Konsulent 1970