FORVALTNINGSDATABASEN

Inger Nordlund

Denne siden viser opplysninger om Inger Nordlund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Nordlund
NSD id-nummer: 16276
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Høgskolelærer 1970
1986 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Høgskolelærer 1970
1987 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Høgskolelærer 1970
1988 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Høgskolelærer 1970
1989 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Høgskolelærer 1970 1970