FORVALTNINGSDATABASEN

Jan A. Erichsen

Denne siden viser opplysninger om Jan A. Erichsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan A. Erichsen
NSD id-nummer: 165
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1981 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1983 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1984 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1985 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1986 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1987 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970 1970
1988 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1989 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1990 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1991 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1992 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1970
1994 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Domprost 1970
1995 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Domprost 1970