FORVALTNINGSDATABASEN

Margrete Anchersen

Denne siden viser opplysninger om Margrete Anchersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Margrete Anchersen
NSD id-nummer: 16554
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Bedriftslege 1970
1987 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Bedriftslege 1970
1988 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Bedriftslege 1970
1989 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Bedriftslege 1970
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Bedriftslege 1970 1970
1992 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 13. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 806 Rådgivende Lege 1970
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 13. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 806 Ridgivende Lege 1970 1970