FORVALTNINGSDATABASEN

Arne Fanebust

Denne siden viser opplysninger om Arne Fanebust fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Fanebust
NSD id-nummer: 16646
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1253 Byrettsdommer 1970
1987 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1253 Byrettsdommer 1970
1988 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1253 Byrettsdommer 1970
1989 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1253 Byrettsdommer 1970
1990 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1253 Byrettsdommer 1970