FORVALTNINGSDATABASEN

Karsten Bye

Denne siden viser opplysninger om Karsten Bye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karsten Bye
NSD id-nummer: 16980
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1987 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1988 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1989 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1990 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1991 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1992 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1993 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1994 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1995 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1996 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970
1997 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Forsøksleder 1970