FORVALTNINGSDATABASEN

Gunnar Andersen

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Andersen
NSD id-nummer: 17460
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 828 Ass. Fylkeslege 1970
1989 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 828 Ass. Fylkeslege 1970
1990 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 828 Ass. Fylkeslege 1970 1970
1990 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 828 Ass. Fylkeslege 1970
1991 Sakkyndig bilutvalg for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 828 Ass. Fylkeslege 1970 1970