FORVALTNINGSDATABASEN

Kari Breirem

Denne siden viser opplysninger om Kari Breirem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Breirem
NSD id-nummer: 17775
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Byråsjef 1970
1989 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Byråsjef 1970
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Byråsjef 1970
1990 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Byråsjef 1970