Forvaltningsdatabasen

Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge
Utvalgsnummer: 11136000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. 4. desember 1987
Mandat:
Utvalgets
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Landbruksdepartementet 0 0 7 442000
1990 Landbruksdepartementet 0 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Vanlig medlem Ragnar Mjelde 1 125 Kommuneplanlegg I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Bjørnulf Kristiansen 1 213 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Kjell Arne Sivertsen 1 214 Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kari Breirem 2 214 Byråsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirekt I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar Kristian Halvorsen 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Svein Rybråten 1 430 Småbruker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Tor Bjørvik 1 707 Avdelingssjef I statsråd 1970
1989 Leder Torjus Nordbø 1 829 Prosjektleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Aud Castberg 2 922 Fylkesmiljøvern I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ragnar Mjelde 1 125 Kommuneplanlegg I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Bjørnulf Kristiansen 1 213 Avdelingsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kari Breirem 2 214 Byråsjef I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Kjell Arne Sivertsen 1 214 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kari Storstrøm 2 233 Konsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Kristian Halvorsen 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Svein Rybråten 1 430 Småbruker I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tor Bjørvik 1 707 Avdelingssjef I statsråd 1970
1990 Leder Torjus Nordbø 1 829 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Aud Castberg 2 922 Fylkesmiljøvern I statsråd 1970