FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørg Bruset

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Bruset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Bruset
NSD id-nummer: 17816
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Organisasjonsle 1970
1989 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Organisasjonsle 1970
1990 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Organisasjonsle 1970
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Organisasjonsle 1970
1992 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Organisasjonsle 1970
1993 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Organisasjonsle 1970
1994 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Organisasjonsle 1970