FORVALTNINGSDATABASEN

Gerd Elisabeth Dale

Denne siden viser opplysninger om Gerd Elisabeth Dale fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Elisabeth Dale
NSD id-nummer: 17889
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1539 Herredsagronom 1970
1990 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1539 Jordbrukssjef 1970
1990 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1539 Jordbrukssjef 1970
1991 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1539 Jordbrukssjef 1970
1991 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1539 Jordbrukssjef 1970
1992 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1539 Jordbrukssjef 1970
1993 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1539 Jordbrukssjef 1970
1994 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1539 Jordbrukssjef 1970 1970