FORVALTNINGSDATABASEN

Jo Frisch

Denne siden viser opplysninger om Jo Frisch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jo Frisch
NSD id-nummer: 18187
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1990 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1991 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1992 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970